Disclaimer en Privacy Policy

DISCLAIMER
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

PRIVACY POLICY
Wij bedanken je voor jouw vertrouwen in ons. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en MijnStacaravanOnderdelen.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om jouw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Tenzij je daarvoor uitdrukkelijk jouw toestemming heeft verleend, zullen wij de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve zover wij daartoe krachtens wettelijk voorschrift worden genoodzaakt.

Mijnstacaravanonderdelen.nl VERKOOPT UW GEGEVENS NIET
MijnStacaravanOnderdelen.nl zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan MijnStacaravanOnderdelen.nl of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.